Zmiany w programie O4CViewer dla poszczególnych wersji:
==== Wersja: 1.3.6, rozmiar: 5 MB ======================================
==== Wersja: 1.3.2, rozmiar: 5 MB ======================================
==== Wersja: 1.3.1, rozmiar: 5 MB ======================================
==== Wersja: 1.3.0, rozmiar: 5 MB ======================================
==== Wersja: 1.2.12, rozmiar: 4 MB ======================================
==== Wersja: 1.2.11, rozmiar: 4 MB ======================================
==== Wersja: 1.2.10, rozmiar: 4 MB ======================================
==== Wersja: 1.2.9, rozmiar: 4 MB ======================================
==== Wersja: 1.2.8, rozmiar: 4 MB ======================================
==== Wersja: 1.2.7, rozmiar: 4 MB ======================================
==== Wersja: 1.2.5, rozmiar: 4 MB ======================================
==== Wersja: 1.2.2, rozmiar: 4 MB ======================================
==== Wersja: 1.2.1, rozmiar: 4 MB ======================================
==== Wersja: 1.2.0, rozmiar: 4 MB ======================================
Zamknij